Ettevõttest

Eurosec


Tegutseme kaitse-, politsei- ja päästevaldkonnas alatest 2012 aastast. Meie peamisteks turgudeks on Eesti, Läti ja Leedu. Seoses hangete ja projektidega omame kogemusi Soomes, Rootsis ning Poolas.

Meie põhitegevuseks on kaitse- , politsei-, pääste- ja turvavarustuse müük, arendamine ning tootmine. Samuti pakume müüdud toodetele garantiiremonti, garantiivälist remonti ning hooldust.

Liikmelisus ja litsentsid


  • Kaitsetööstuse Liit
  • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
  • Registreeritud sõjaliste kaupade vahendaja
  • Kiirgusluba

KLIENDID


Eesti Kaitsevägi
Leedu Kaitsevägi
Läti Kaitsevägi
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Leedu Politsei