Liiklusjärelevalvekeskuse patrull tabas 245 km/h liikunud mootorraturi.