Võimalused

Pakume valdkonnaga seotud teenuseid nii hankijatele kui tarnijatele. Oma tegevuses ühelt poolt aitame partneritel leida sobivaid tooteid, lahendusi või tootmisvõimalusi, teiselt poolt aitame pakkujatel leida kliente, sisendeid tootearenduseks ning turustusvõimalusi. Seoses riigihangetega on levinud konsultatsioon ning esindusteenus. Peamiselt oma müüdud toodetele pakume koolitusi, remonti ning hooldusteenust.

Rahvusvaheline kogemus

Omame rahvusvahelist kogemust strateegiliste kaupade importimisel ja eksportimisel.

Miks Eurosec?

Eurosec tööeetika ja reeglid välistavad korruptsiooni ning loovad aluse kauakestvatele kliendi- ja partnersuhetele.